Het repertoire omvat musicalsongs, barbershop, volksliedjes, geestelijke liederen en muziek uit opera.
 • In 1987 gaven we een concert met Marianne Boer en Maurice Heugen.
 • In 1988 gaf het koor twee concerten. Een ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van muziekvereniging 'Ons Genoegen' te Kapelle. De andere is het Vier-Korencert in de Concert-en Gehoorzaal te Middelburg. hieraan werkten het Middelburgs Mannenkoor, het Scheldeloodsenkoor en het Zeeuws Mannenkoor mee.
 • In 1989 gaf het koor een Manhuistuin concert te Goes samen met de muziekvereniging 'Euphonia'. Ook werkte het koor mee aan een benefietconcert ten bate van mensen in Roemenie en andere Oostbloklanden. Aan dit concert werkten ook het Middelburgs Mannenkoor en de Alt Reinata Heemskerk mee.
 • In 1990 gaf het koor een drietal concerten. Een in Kapelle samen met het Scheldeloodsenkoor, 'n Tweede in de Westerkerk te Goes samen met de bariton Bernard Kruysen. Het koor werkte mee aan het Nederlands Korenfestival te Rotterdam. 'n Derde concert werd gegeven in bejaardenhuis 'Randhof' te Goes.
 • In 1991 werden er 5 concerten gegeven. Een Nieuwjaarsconcert met 'Ons Genoegen', een Lente-concert met mannenkoor 'St.Gregorius' uit Maastricht, een optreden in bejaardenhuis 'Ter Reede', een 3+1 Korenconcert i.s.m. het Scheldenloodsenkoor, Middelburgs Mannenkoor en het shantykoor Herten uit Duitsland. We sloten het jaar af met een adventsconcert met het Middelburgs Mannenkoor.
 • In 1992 gingen we op uitnodiging van St Gregorius naar Maastricht. In november trad het ZVK samen met het Zeeuws Mannenkoor en de Zeeuwse Koorschool op in de Grote Kerk te Goes in het kader van het 20-jarig bestaan van de ziekenomroep ´Nomen Nescio´. In samenwerking met deze koren werd de Kerst-CD ´Zeeland in Kerstsfeer´ in de Geerteskerk te Kloetinge opgenomen.
 • In 1993 was er een Nieuwjaasconcert met Ons genoegen in Kapelle. Het Zeeuws Vrouwenkoor organiseerde een concert met het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor.In december was er een adventsconcert in Heinkenszand mmv Willy Feytel, Henk de Buck en Henk Busink.
 • In 1994 werd er een concert gegeven in de Concert en Gehoorzaal te Middelburg met het ´Balkan Orkest Amstelland´ uit Amstelveen.
 • In 1995 werd er een concert gegeven in de RK Kerk te Goes m.m.v. Koperensemble Paul van Belzen en Vocaal ensemble St.-Laurens. Ook werd een adventsconcert gegeven met medewerking van Marco Bakker, Antoinette Tiemessen en Rinus Luttikhuis.
 • In 1996 was er een concert met het Troisdorfer Männerchor en het Middelburgs Mannenkoor.
 • In 1997 werd er een adventsconcert gegeven in Kloetinge m.m.v. Or Balev (ensemble for jewish music) en een soloconcert in 's-Heer Abtskerke.
 • In 1999 organiseerde het koor een Lenteconcert i.s.m. Mandoline-orkest Excelsior uit Kruiningen te Goes.
  Ook werkte het mee aan een door het Zeeuws Mannenkoor georganiseerd Zeeuws korenconcert.
 • In december verzorgde het koor twee adventsconcerten. Een in 's-Heer Abtskerke en een in Renesse.
 • In 2000 verleende het koor haar medewerking aan een kerstavond van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Borsele.
 • In 2001 was het koor een weekend in Meppel voor een uitwisselingsconcert met vrouwenkoor 'Capriccio'.
  In november kwam dit koor naar 's-Heer Abtskerke.
  In december werd het koor uitgenodigd voor een kerstavond bij 'Vrouwen van Nu' (NBvP)
 • In 2002 werd het 15 jarig jubileum gevierd met een vijfdaagse concertreis naar St. Petersburg. In juni deden we mee aan het festival Middelburg Vól-Koren. Op 13 oktober gaven we met de beroemde sopraan 'Nelly Li' en de pianist 'Sergei Maljtsev' een speciaal jubileumconcert te 's-Heer Abtskerke. Op 7 december gaf het koor een Adventsconcert met samenzang in de 'Geerteskerk' te Kloetinge, met medewerking van pianiste Iryna Boer-Zhynkina en organiste Everarda Slabbekoorn.
 • In 2003 gaf Vrouwenkoor 'Cadans' een benefietconcert samen met 'Het Veerse Scheepstuig', Byzantijns koor 'Sretsenije', allen onder leiding van Emilia Tabatchnik-Li en het 'Zeeuws Mannenkoor' onder leiding van Gunita Jasinska.Dit alles naar aanleiding van de brand in wijkgebouw 'De Spinne' te Goes. Op 31 mei deed het koor wederom mee aan het Middelburg Vól-Koren festival. In oktober werd meegewerkt aan de OpenDoekDagen bij de opening van Theater de Mythe in Goes. Na de succesvolle reis naar St. Petersburg besloot het koor nu een 5 daagse reis te maken naar Praag, waar het deelnam aan het 13e Internationaal Koorfestival van de Advent-en Kerstmuziek met de Grand Prix Petr Eben 2003. Meer dan 70 koren uit verschillende landen deden mee. Het koor behaalde een Bronzen prijs.
  Op 7 december gaf het koor een Adventsconcert met samenzang in de 'Hervormde kerk te ’s-Heer Abtskerke, met medewerking van pianiste Iryna Boer-Zhynkina en organist Wim Schouwenburg. Op 8 december gaf het koor een concert in Zorgcentrum Randhof te Goes.
 • In 2004 zong Cadans wederom tijdens Middelburg Vól-Koren. In juli was het Manhuistuinconcert te Goes. In september ontving Cadans het Russische koor Credo uit St. Petersburg. Eind van het jaar was er ‘Twee koren zingen in Kerstsfeer’. Twee concerten, samen met vrouwenkoor Capriccio uit Meppel, in ’s-Heer Abtskerke en Kloetinge.
 • In 2005 was er een optreden in de Sint Jacobskerk te Vlissingen met ‘The Original Zealand Streetparade Jazzband’. Ook Middelburg Vól-Koren stond weer op het programma, ditmaal met begeleiding van Peter v.d. Heuvel. In het kader van Goes 600 jaar, was er een optreden bij Gans Goes Festival.
  Kerstconcerten waren er in Kloetinge met het Zeeuws Mannenkoor in ’s-Heer Abtskerke en in 't Kerkje van Ellesdiek.
 • In 2006 was er in mei het ‘Weekend van de Amateurkunst’, Cadans zong in Hoedekenskerke. Tijdens het Pinksterweekend was er Middelburg Vól-Koren, met medewerking van pianiste Elena Saenko. Tijdens de zomer gaf het koor een concert in het Zorgcentrum 'Gasthuis' te Goes. Er was een Kerstconcert in Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen en er werd meegewerkt aan een Volkskerstzang in de Protestantse kerk te ’s-Heer Arendskerke.
 • In 2007 bestaat Cadans 20 jaar.- Mei: Concert weekend amateur kunst in de Rk kerk te Heinkenszand - Juni: Concert Middelburg Vol Koren. Optredens in de Koorkerk en de Hofpleinkerk.- September: Vocaal weekend K4. Cadans zingt in de Protestante kerk te ’s Heer Abtskerke. Piano begeleiding van Natalia Pavlova. - Oktober: jubileumreis naar Berlijn. Cadans deed mee aan een Internationaal Korenfestival en zong daar in de Kammermusiksaal van de Berliner Philharminie.Cadans gaf in Berlijn ook een concert in de St. Matthiaskirche. - December: Choirs4Christmas concerten in de Jacobs kerk te Vlissingen en de Grote of Maria Magdalena Kerk te Goes. Medewerkenden: Vrouwenkoor Cadans, Zeeuw Mannenkoor, Nova Musica en Nova Melodica.
 • In 2008 - Mei: concert in verzorgingshuis ‘De Gouwe Tuyn’ in Oost Souburg. Piano begeleiding Elena Saenko.• Mei: Concert Middelburg Vol Koren.Optredens in de Koorkerk en Oostkerk.• December: kerstconcert in verzorgingshuis ‘De Gouwe Tuyn’ in Oost Souburg. Piano begeleiding Irina Zhynkina. - 2e kerstdag: concert in het ‘kerkje van Ellesdiek‘,Piano begeleiding Irina Zhynkina.
 • In 2009 - Maart: medewerking aan de jubileumconcerten van shantykoor Het Veerse Scheepstuig. - Juni: Middelburg Vol Koren. Optredens in Oostkerk en op Abdijplein. - September: concerten in het kader van de Open Monumentendagen in de Protestante Kerk 's- Heer Abtskerke'. - December: Concert in de Protestante Kerk 's- Heer Abtskerke'.
 • In 2010 - Februari: concert in woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. April: concert in zorgcentrum Randhof te Goes. Juni: Middelburg Vol Koren. Optredens in Nieuwe kerk en Koorkerk. - December: Choirs4Christmas 2 concerten in de Grote of Maria Magdalena Kerk te Goes. Medewerkenden: Vrouwenkoor Cadans, Zeeuw Mannenkoor, Nova Musica en VES.
 • In 2011 - Juni: Middelburg Vol Koren. Optredens in de Concertzaal en de Hofpleinkerk.
 • In 2012 - 18 februari: Jubileum concert in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes m.m.v. het Zeeuws Byzantijnskoor Srétenje en shantykoor het Veerse Scheepstuig. Na afloop van het concert werd dirigente Emilia Tabatchnik-Li benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
  - April/mei: muziekreis naar Barcelona en omgeving. Bijzondere optredens in de Sagrada Familia, de 100 zuilen zaal en in Montserrat.
  - Juni: Middelburg Vol Koren. Optredens in de Hofpleinkerk en de Koorkerk.
  - December: gevarieerd concert in Kerstsfeer in de Protestantse kerk te ’s Heer Abtskerke m.m.v. pianiste Olga Tcacenko.
 • In 2013 - 25 maart: concert in De Horst te Goes
  - 2 juni: Middelburg Vol- Koren. Optredens in de Doopsgezinde kerk en het Gasthuis - 28 oktober: concert in Randhof te Goes
  - 3 november: concert in De Hoogte m.m.v. het kleinkoor van Srétenje
  - 7 december: inloopconcert op uitnodiging van de Vliss-singers in de St. Jacobskerk te Vlissingen
  - 15 december: kerstconcert in Ter Weel Goes
  Alle concerten stonden o.l.v. van Emilia Tabachnik-Li, op de piano werd Cadans begeleid door Olga Tkacenko.
 • In 2014 gaf Cadans 5 concerten:
  - 9 maart werd de kerkdienst in de Doopsgezinde kerk in Goes opgeluisterd.
  - 7 april zong Cadans in serviceflat ‘De Schakel’ te Goes.
  - 1 juni werd er gezongen tijdens Middelburg Vol Koren; Cadans zong in de Oostkerk en de Doopsgezinde Kerk.
  - 27 oktober zong Cadans in Zorgcentrum ‘De Zoute Viever’ in Oost Souburg
  - 9 november gaven we samen met kleinkoor ‘Srétenje’ een concert in ‘De Hoogte’ te Goes.
 • In 2015 zong Cadans op 7 juni tijdens Middelburg Vol Koren in de Doopsgezinde kerk en Verpleeghuis Willibrord.
  - 26 oktober gaf Cadans een concert in woonzorgcentrum ‘Poelwijck’ in ’s Heer Arendskerke.
  - 23 november werd in woonzorgcentrum ‘De Gouwe Tuyn’ te Oost Souburg een concert gegeven.
 • In 2016 zong Cadans tijdens Middelburg Vol Koren in de Oud Katholieke Kerk en de Doopsgezinde Kerk.
  - 3 oktober gaf Cadans een concert in Serviceflat ‘De Horst’ in Goes.
  - 12 december gaf Cadans een concert in woonzorgcentrum ‘Nieuw Bachtenpoorte’ te Oost Souburg.
  - 17 december werkte Cadans mee aan het inloopconcert in de Historische Kerk te Oost Souburg.
 • In 2017 bestaat Cadans 30 jaar. Mei - Jubileumreis naar Dresden, Leipzig, Meissen en Slot Moritzburg
  - 4 juni: Middelburg Vol Koren optreden in Koorkerk en in Verpleeghuis Willibrord.
  - 10 december decemberconcert in ’s-Heer Abtskerke

Vrouwenkoor 'Cadans' heeft 10 jaar onder leiding van Han Beekman gestaan. Sinds 1997 staat het onder leiding van Emilia Tabachnik-Li.